Gryts Skärvårdsförening verkar för en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv
i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

Sommarens aktiviteter

Sommarens aktiviteter är något begränsade på grund av det nya Coronaviruset, men innehåller pinnplockardag på Sandgärdet, årsstämma på Kråkmarö, fortsatt upprustning av Kättilö dansbana samt kulturvandring på Grönsö. Se programmet för tider och platser.


Kättilö dansbana
rustas upp

Förra sommaren hjälpte föreningens engagerade medlemmar till med upp-rustning av Kättilö dansbana. Den återinvigdes med fest och dans.

I år fortsätter vi med upprustningen
den 18 juli. Välkomna att hjälpa till.

Först och främst vill vi laga läckorna i taket. Lite beroende på  hur många vi blir på lördag så kan andra arbetsupp-gifter vara såpskurning av dansgolvet och röjning av sly runt dansbanan.
Det är därför bra att ta med sig piassva-kvast, skurboste och röjningsverktyg. Skärvårdsfonden

Vår förening grundar sig på initiativ, tankar och idéer från bröderna Per och Lars Gräslund. En sådan idé har nu ”återförts” till Gryts Skärvårdsförening från WWF, nämligen Skärvårdsfonden. 

Det betyder att förening nu har lite större möjligheter än tidigare att stödja insatser som ligger inom vårt uppdrag och att vi på ett annat sätt kan engagera oss i projekt och aktiviteter som faller inom förenings och fondens syfte. Vi tar gärna emot era idéer om något ni vill utveckla, eller någon aktivitet ni tycker att föreningen borde arbeta med. Hör av er till oss, så kanske vi kan förverkliga ytterligare något projekt.