Välkommen till oss

För en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap

Årets aktiviteter ..

Här presenteras årets sommarprogram, pågående projekt och planerade satsningar. Klicka på Aktiviteter i rubrikraden överst på denna sida.


föreningen 25 år

Gryt har en unik skärgård som är väl värd att "vårda, vörda och värna". Gryts Skärvårdsförening bildades 1993. Vi engagerar oss i  olika skärvårdande projekt, informerar om god skärvård på möten, i skrift och visar på goda exempel. Detta gör vi inte ensamma. Vi har valt samarbete i olika sammanhang med företrädare som alla representerar kust med skärgård i Östergötland och Småland. Klicka på Om oss i rubrikraden överst på denna sida.VALFRI TEXT OM GRYT

När vi började odla var vi bara två. Nu har vi egna barn och 10 anställda som har blivit som en del av familjen. Vi är alla här eftersom vi alla fullständigt älskar det vi gör.


 Denna flik är under arbete.