Gryts Skärvårdsförening verkar för en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv
i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

Sommarens aktiviteter

Sommarprogrammet för 2021 innehåller pinnplockardag på Sandgärdet den 12 juni , årsmöte 4 juli, fortsatt upprustning av Kättilö dansbana 17 juli, med efterföljande fest. Programmet kan komma att ändras beroende på pandemiläget. Läs mer här


Kättilö dansbana
rustas upp

År 2019 hjälpte föreningens engagerade medlemmar till med upprustning av Kättilö dansbana. Den återinvigdes med fest och dans. 2020 fortsatte vi med upprustningen och nu planerar vi även en insats sommaren 2021. Läs mer om det i vårt program.

Sök medel ur
Skärvårdsfonden

Vår förening grundar sig på initiativ, tankar och idéer från bröderna Per och Lars Gräslund. En sådan idé har nu ”återförts” till Gryts Skärvårdsförening från WWF, nämligen Skärvårdsfonden. 

Det betyder att föreningen nu har lite större möjligheter än tidigare att stödja insatser som ligger inom vårt uppdrag och att vi på ett annat sätt kan engagera oss i projekt och aktiviteter som faller inom föreningens och fondens syfte. Vi tar gärna emot era idéer om något ni vill utveckla, eller någon aktivitet ni tycker att föreningen borde arbeta med. Hör av er till oss, så kanske vi kan förverkliga ytterligare projekt. Läs mer.